Hợp tác khoa học - công nghệ và đào tạo (15/03/2010)

Hợp tác khoa học - công nghệ và đào tạoLà đầu mối Quốc gia thực hiện hợp tác với các tổ chức quốc tế, các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực phát triển điện lực và năng lượng.Viện Năng lượng đã phối hợp tổ chức nhiều Hội thảo quốc tế, khu vực và quốc gia, các lớp đào tạo, tập huấn tại Việt Nam và nước ngoài; Phối hợp tham gia thực hiện nhiều dự án trong các lĩnh vực nghiên cứu chiến lược phát triển năng lượng bền vững, năng lượng với môi trường, năng lượng tái tạo , với WB, ADB ở các khu vực trên thế giới ( ASEAN, APEC, EU, …v.v).
Nhằm duy trì, phát huy kết quả hoạt động hợp tác quốc tế đã có, Viện Năng lượng chủ trương tiếp tục mở rộng loại hình, lĩnh vực, đối tượng và nội dung hợp tác với mọi tổ chức quốc tế trong chiến lược phát triển năng lượng bền vững, hợp tác, bình đẳng và hữu nghị, tăng cường trao đổi 2 chiều về thông tin KHCN cũng như tham gia phối hợp nghiên cứu KHCN.
Viện là đầu mối thực hiện hợp tác với các tổ chức khu vực về NLTT.
- Với trung tâm năng lượng ASEAN
- Hội đồng NLTT các nước khu vực sông Mê Kông
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy