Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (22/05/2012)

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 205-KH/ĐUB ngày 26/4/2012 của Đảng ủy Bộ Công Thương về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngày 22 tháng 5 năm 2012, Đảng bộ Viện Năng lượng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 205-KH/ĐUB ngày 26/4/2012 của Đảng ủy Bộ Công Thương về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngày 22 tháng 5 năm 2012, Đảng bộ Viện Năng lượng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đến tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Viện, Bí thư các Chi bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Viện.
 
  Toàn thể Hội nghị
 
Đồng chí Hoàng Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Năng lượng đã chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Sau khi nêu rõ sự cần thiết ra đời của Nghị quyết về xây dựng Đảng; Đồng chí đã phân tích và nêu rõ tình hình, nguyên nhân; mục tiêu, phương châm và các giải pháp thực hiện Nghị quyết. Tại Hội nghị Đồng chí cũng lưu ý những vấn đề trong chỉ đạo học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết tại Đảng bộ Viện Năng lượng.
 
Đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng
 
Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Bá Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng giới thiệu dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng ủy Viện Năng lượng thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại Đảng bộ Viện Năng lượng.
 
Đồng chí Nguyễn Bá Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng
 
Nhiều đảng viên tham dự Hội nghị đã phát biểu tham luận sôi nổi, đóng góp ý kiến hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại Đảng bộ Viện Năng lượng.
 
 
 
 
 
 
 
Ban Biên tập
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây