Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện Năng lượng (26/11/2012)

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐU-VNL ngày 23/5/2012 của Đảng uỷ Viện Năng lượng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Đồng chí Nguyễn Duy Khiên, uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ thị trường châu Mỹ đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐU-VNL ngày 23/5/2012 của Đảng uỷ Viện Năng lượng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Đồng chí Nguyễn Duy Khiên, uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ thị trường châu Mỹ đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện được chuẩn bị nghiêm túc, thẳng thắn, cụ thể và sâu sắc theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chi bộ, các đoàn thể trong Viện về các vấn đề trọng tâm là: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mỗi quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Báo cáo nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện còn một số hạn chế, thiếu sót; chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra những biện pháp cụ thể, khả thi để hạn chế và khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu.
Các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ và đại biểu tham dự đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm các nội dung của báo cáo kiểm điểm. Các ý kiến góp ý được tiếp thu nghiêm túc, cầu thị.

Sau phần kiểm điểm của tập thể, cá nhân 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tiến hành kiểm điểm. Các nội dung kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ được bổ sung vào nội dung kiểm điểm của cá nhân để làm rõ trách nhiệm và biện pháp khắc phục, sửa chữa. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, không né tránh, không thoái thác trách nhiệm; thái độ góp ý chân thành, đoàn kết.

Qua kiểm điểm mọi vấn đề về trách nhiệm của tập thể và cá nhân đã được làm rõ, không có vấn đề gì nổi cộm hoặc cần phải kiểm tra, xác minh, bổ sung. Quá trình kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Ban biên tập
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây