Hội nghị Công chức, viên chức năm 2018 (28/02/2018)

Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2018, Viện Năng lượng đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018, đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng và đồng chí Đoàn Ngọc Dương, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện đã chủ trì và điều hành Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Viện, Ban lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành Công đoàn Viện, Ban Thanh tra nhân dân Viện, Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị, các phòng thuộc đơn vị, Bí thư các Chi bộ, Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công đoàn bộ phận và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Viện.

Hội nghị Công chức, viên chức năm 2018 có nhiệm vụ đánh giá tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, nghe tham luận của các đơn vị, Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2017 của Ban Thanh tra nhân dân; nghe Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018; bỏ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2018; thông qua Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2018; công bố danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2017 cho tập thể, cá nhân và phát động phong trào thi đua năm 2018 trong toàn Viện.

Đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Một số hình ảnh tại Hội nghị


Đồng chí Trần Đức Việt, Báo cáo công thanh tra nhân dân năm 2017


Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Trương Công Định, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Quy chế trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Như Tường, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, trình bày nguyên tắc bỏ phiếu thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Thường trực Hội đồng thi đua, Báo cáo kết quả công tác thi đua – khen thưởng năm 2017


Đồng chi Đoàn Ngọc Dương, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện, phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2018Đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thông qua Nghị quyết Hội nghị


                                                                                                    BAN BIÊN TẬP

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây