Giới thiệu công trình qua ảnh : TRẠM BIẾN ÁP 220kV VÂN TRÌ (27/10/2011)

Trạm biến áp 220kV Vân Trì do Viện Năng lượng là cơ quan tư vấn thiết kế các giai đoạn DADT, TKKT, tổng dự toán và BVTC đã được đóng điện vận hành an toàn vào ngày 23/10/2011.

Trạm biến áp 220kV Vân Trì do Viện Năng lượng là cơ quan tư vấn thiết kế các giai đoạn DADT, TKKT, tổng dự toán và BVTC đã được đóng điện vận hành an toàn vào ngày 23/10/2011.
Trạm biến áp 220kV Vân Trì được xây dựng tại xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội với số vốn đầu tư hơn 200 tỉ đồng (giai đoạn 1). Công suất của trạm với qui mô đầy đủ gồm 2 MBA 220/110kV 2x250 MVA, 2 MBA 110/22kV -  2x63 MVA, phía 220kV : Nối điện theo sơ đồ hai hệ thống thanh góp gồm 9 ngăn thiết bị phân phối; phía 110kV : Nối điện theo sơ đồ hai hệ thống thanh góp có thanh góp vòng, máy cắt vòng đồng thời làm máy cắt liên lạc gồm 15 ngăn thiết bị phân phối.

(Ảnh 01 : Máy biến áp 220/110/22 kV – 250MVA)
(Ảnh 02 : Sân phân phối 220kV trong trạm)
(Ảnh 03 : Sân phân phối 110kV trong trạm)
(Ảnh 04 : Nhà điều khiển phân phối)
(Ảnh 05 : Hệ thống bể nước cứu hỏa trong trạm)
(Ảnh 06 : Cột đấu nối 110kV vào trạm)
Ban biên tập.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy