Dự án đang triển khai (15/03/2010)

Bên cạnh đó đang còn nhiều dự án vẫn đang tiếp tục được Viện Năng lượng triển khai…
- Lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét triển vọng đến 2025
- Quy hoạch điện lực tỉnh Đắc Lắc 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch  điện lực 7 huyện tỉnh Nghệ An  2004-2010
- Quy hoạch điện lực tỉnh Quảng Nam 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch l­ưới điện tỉnh Đắc Nông có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh Bắc Kạn 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh H­ng Yên 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh Hà Giang 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh Quảng Bình 2006-2010 có xét đến 2015

 

Bên cạnh đó đang còn nhiều dự án vẫn đang tiếp tục được Viện Năng lượng triển khai…
- Lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét triển vọng đến 2025
- Quy hoạch điện lực tỉnh Đắc Lắc 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch  điện lực 7 huyện tỉnh Nghệ An  2004-2010
- Quy hoạch điện lực tỉnh Quảng Nam 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch l­ưới điện tỉnh Đắc Nông có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh Bắc Kạn 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh H­ng Yên 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh Hà Giang 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh Quảng Bình 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh Lào Cai 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh Thái Nguyên  2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh Khánh Hoà  2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh Nghệ An  2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh Thanh Hoá  2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch l­ới điện huyện Nghĩa Đàn 2005-2010
- Quy hoạch điện lực tỉnh T.P Đà Nẵng  2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch  điện lực quận Ngũ Hành Sơn 2005-2010 có xét đến 2015
- BCĐT cấp điện đến  các thôn buôn ch­a có điện 5 tỉnh Tây nguyên
- Quy hoạch l­ới điện huyện Diễn Châu 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch l­ới điện huyện Quỳnh L­ưu 2005-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh Vĩnh Phúc  2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực T.P Việt Trì  2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực T.X Phú Thọ 2006-2010 có xét đến 2015
- Quy hoạch điện lực tỉnh Sơn La  2006-2010 có xét đến 2015
- Lập P/A đấu nối thuỷ điện Nậm Chim 1,2 Sơn La vào HTĐ quốc gia
- Ph­ương án đấu nối NMNĐ Nông Sơn  vào HTĐQG
- Đấu nối cụm thuỷ điện Nậm Pia  H. Mư­ờng La- Tỉnh Sơn La vào l­ới khu vực Dự án nhiệt điện
- TKKT, lắp đặt vòi phun UD lò 2n/m NĐNB TKKT, lắp đặt vít thải xỉ lò 2n/m NĐNB TKKT vòi phun UD lò 1 NĐNB
- Lập Dự án đầu t­ư xây dựng nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2
- Thực hiện dịch vụ tư­ vấn kỹ thuật giai đoạn 2 - Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2x300MW
- Lập DADTvà TKBVTC di dời phân x­ởng  cơ khí n/m điện Ninh Bình
- Xây dựng ch­ương trình đào tạo nguồn nhân lực cho NMĐ hạt nhân đầu tiên của Việt Nam
- Lập BCĐTXD & DADTXD n/m điện Mạo Khê
- Thẩm định TKKT NMNĐ Sơn Động
- Dịch vụ ty­ vấn giai đoạn 1B Nhiệt điện Ninh Bình II
- Ph­ương án đấu nối NMNĐ Sơn Động vào HTĐQG
Các đề án quy hoạch thuỷ điện nhỏ
1. Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Đắc Nông
2. Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Đắc Lắc
3. Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Hà Giang
4. Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Kon Tum đợt 1
5. Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Sơn La
6. Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Gia Lai đợt 2
7. Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Kon Tum đợt 2
8. Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Nghệ An

Ban biên tập.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây