Đóng điện vận hành tạm MBA 500kV - 600MVA TBA 500kV Nho Quan (14/04/2020)

Ngày 12/04/2020, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện thành công đưa vào vận hành tạm Máy biến áp (MBA) AT5 500kV - 600MVA tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Nho Quan, thuộc địa phận xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

 Viện Năng lượng là đơn vị tư vấn thiết kế dự án các giai đoạn BCNCKT, BVTC và Tổng dự toán của dự án. Dự án nâng công suất (NCS) TBA 500kV Nho Quan do EVNNPT làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đại diện Chủ đầu tư thực hiện dự án.
Dự án NCS TBA 500kV Nho Quan là công trình năng lượng cấp đặc biệt nhóm B có quy mô thay thế 2 MBA 500kV - 450MVA hiện hữu bằng 2 MBA 500kV - 900MVA, thay thế thiết bị 2 ngăn lộ tổng 220kV, ngăn liên lạc – vòng 220kV, thay thế dây dẫn thanh cái sân phân phối 220kV, lắp đặt ngăn lộ 10kV cấp điện tự dùng và các hệ thống đồng bộ liên quan.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhà sản xuất MBA không thể cử chuyên gia sang Việt Nam để giám sát lắp đặt MBA, điều đó ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án. EVNNPT đã giao Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lắp đặt, đóng điện vận hành tạm MBA 500kV - 600MVA tại TBA 500kV Nho Quan.


MBA AT5 500/220/35kV-600MVA tại TBA 500kV Nho Quan

Mặt bằng trạm thực tế không thể lắp đặt MBA 500kV thứ 3, nên phải tính toán ghép MBA 500kV AT1 500kV - 450MVA hiện hữu và MBA AT5 500kV - 600MVA đấu nối chung đỉnh phía 500kV (đang vận hành sơ đồ 4/3) và chung ngăn lộ tổng 220kV (đang vận hành sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng). Ghép nối 2 máy biến áp 500kV là một vấn đề phức tạp về kỹ thuật, nhất là hệ thống điểu khiển, bảo vệ và chưa có tiền lệ trong lưới điện truyền tải. Để hoàn thành dự án theo tiến độ rất gấp đề ra và phức tạp về kỹ thuật, Viện Năng lượng đã phối hợp chặt chẽ với NPMB, PTC1 và các đơn vị liên quan phân chia phạm vi công việc; lập phương án sơ đồ điện đảm bảo làm việc an toàn, linh hoạt; hệ thống điều khiển, bảo vệ làm việc chọn lọc; hiệu chỉnh móng, bố trí lắp đặt thiết bị trên cơ sở móng MBA 500kV, móng thanh cái 35kV đã thi công; tính toán, kiểm tra điều kiện vận hành song song các MBA; tính toán, kiểm tra các thiết bị điều động, tận dụng; hệ thống PCCC...và giám sát tác giả, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại hiện trường.
TBA 500kV Nho Quan là một trạm nút quan trọng trong hệ thống truyền tải điện quốc gia. Trạm tiếp nhận, giải tỏa công suất từ các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La và các nhà máy nhiệt điện than Nghi Sơn, Vũng Áng để cung cấp điện cho khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng, góp phần liên kết, truyền tải điện cho ba miền Bắc - Trung - Nam. Đóng điện đưa vào vận hành tạm MBA AT5 500kV - 600MVA tại TBA 500kV Nho Quan là một trong những công trình quan trọng, cấp bách có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chống quá tải cho các MBA 500kV - 450MVA đang vận hành tại trạm trong thời gian cao điểm mùa hè năm 2020.


Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây