Đóng điện thành công đưa vào vận hành MBA AT2 (220kV - 250MVA) của TBA 220 kV Quỳnh Lưu (29/12/2020)

                                                                         Trung tâm tư vấn năng lượng và chuyển giao công nghệ - Viện Năng lượng
Ngày 26/12/2020, tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu và đóng điện máy biến áp (MBA) AT2 (220 kV - 250 MVA), hoàn thành công trình Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Quỳnh Lưu, nâng tổng công suất của Trạm lên 500 MVA (2 x 250).

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm C do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, giao NPMB điều hành quản lý thực hiện dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành sau khi công trình hoàn thành đóng điện, Viện Năng lượng là đơn vị tư vấn thiết kế dự án các giai đoạn BCNCKT, BVTC và Tổng dự toán của dự án.
Công trình có quy mô: Lắp đặt mới 01 MBA 220/110/22 kV - 250 MVA (AT2), các thiết bị cho ngăn lộ tổng 220 kV và ngăn lộ tổng 110 kV của MBA.
  Máy biến áp AT2 (220/110/22 kV - 250 MVA)
 Máy biến áp AT2 (220/110/22 kV - 250 MVA)
Việc hoàn thành đóng điện MBA AT2 tại TBA 220 kV Quỳnh Lưu góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An và phía Nam tỉnh Thanh Hóa; tăng cường độ tin cậy (N-1), khả năng truyền tải của lưới điện và đảm bảo độ tin cậy hệ thống điện.


Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây