Đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp AT2 220kV-250MVA tại Trạm biến áp 220kV Xuân Mai (20/10/2021)

Trung tâm 1 – Viện Năng lượng
Ngày 04/10/2021, tại Trạm biến áp 220kV Xuân Mai thuộc xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đóng điện mang tải thành công máy biến áp AT2 220kV-250MVA.

Dự án Nâng công suất TBA 220kV Xuân Mai từ (125+250)MVA lên 2x250MVA do Viện Năng lượng là đơn vị tư vấn thiết kế, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là chủ đầu tư và Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án.
Dự án là công trình năng lượng, cấp I, nhóm C. Quy mô dự án gồm thay thế MBA AT2 220kV-125MVA hiện hữu bằng MBA 220kV-250MVA và bổ sung, thay thế, lắp đặt các thiết bị liên quan.     

(Đóng điện MBA AT2 220kV-250MVA tại TBA 220kV Xuân Mai)  
Việc đóng điện thành công MBA AT2 220kV- 250MVA nâng tổng công suất Trạm biến áp 220kV Xuân Mai lên 2x250MVA, góp phần tăng cường cung cấp điện cho phụ tải, nâng cao độ tin cậy và đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội và khu vực Hòa Bình trong thời gian tới.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây