Đóng điện đưa vào vận hành TBA 220 kV Thanh Nghị (23/12/2020)

Trung tâm Tư vấn Năng lượng và chuyển giao công nghệ (Trung tâm 1) - Viện Năng lượng
Ngày 22/1/2020, tại Trạm biến áp (TBA) 220 kV Thanh Nghị (thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện thành công dự án.


MBA 220/110/22 kV-250 MVA (AT1) tại TBA 220 kV Thanh Ngh
Công trình TBA 220 kV Thanh Nghị là công trình năng lượng cấp I nhóm B có quy mô xây dựng mới TBA với 2 MBA 220/110/22 kV-250 MVA, giai đoạn này lắp 1 MBA; 11 ngăn lộ phía 220 kV; lắp đặt thiết bị cho 4 ngăn lộ (2 ngăn đi TBA 500/220 kV Nho Quan, 1 ngăn lộ tổng MBA AT1, 1 ngăn liên lạc); 16 ngăn lộ 110 kV; lắp đặt thiết bị cho 11 ngăn lộ (8 ngăn đường dây, 1 ngăn lộ tổng MBA AT1, 1 ngăn liên lạc, 1 ngăn đường vòng). Viện Năng lượng là đơn vị tư vấn thiết kế dự án các giai đoạn BCNCKT, TKKT, BVTC và Tổng dự toán của dự án Trạm biến áp (TBA) 220 kV Thanh Nghị, dự án do EVNNPT làm Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc đại diện Chủ đầu tư thực hiện dự án.
TBA 220 kV Thanh Nghị được hoàn thành trong thời điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tăng cường khả năng truyền tải công suất cho lưới điện khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải khu vực tỉnh Hà Nam và vùng lân cận, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đồng thời giảm tải cho các đường dây 110 kV hiện hữu trong khu vực, tạo sự linh hoạt trong vận hành hệ thống điện Quốc gia.


Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây