Đóng điện Trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu (06/05/2019)

                                              Trung tâm Tư vấn Năng lượng và chuyển giao công nghệ (Trung tâm 1) - Viện Năng lượng
Trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu là một trong những trạm quan trọng đối với khu vực Nam Thanh Hóa, Bắc Nghệ An. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT đã giao cho Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc đại diện cho chủ đầu tư, Viện Năng lượng là đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế.

Dự án được thực hiện tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B, có tổng mức đầu tư 313 tỷ đồng với quy mô lắp đặt 2 MBA 220/110/22kV-250MVA, giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp 250MVA và đấu nối chuyển tiếp đường dây 220kV Nghi Sơn - Đông Hưng mạch 2 hiện có, xây dựng 10 ngăn xuất tuyến 110kV. Trong quá trình thực hiện dự án, Ban quản lý dự án đã phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan và tổ chức đóng điện thành công máy biến áp (MBA) AT1 220/110/22kV-250MVA và các thiết bị liên quan, hoàn thành dự án trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu vào ngày 30/12/2018. 
Với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, Viện Năng lượng đã thiết kế dự án đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng của Chủ đầu tư từ giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ mời thầu, Thiết kế bản vẽ thi công.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây