Đề tài: Triển khai diện rộng bếp đun cải tiến tiết kiệm năng lượng sử dụng phụ phẩm nông - lâm tại các gia đình nông thôn một số tỉnh lựa chọn (31/10/2011)

Đề tài: Triển khai diện rộng bếp đun cải tiến tiết kiệm năng lượng sử dụng phụ phẩm nông - lâm tại các gia đình nông thôn một số tỉnh lựa chọn. Mã số: D204c. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Đức Cường.

Đề tài: Triển khai diện rộng bếp đun cải tiến tiết kiệm năng lượng sử dụng phụ phẩm nông - lâm tại các gia đình nông thôn một số tỉnh lựa chọn. Mã số: D204c. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Đức Cường.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây