Đề tài: Nghiên cứu xây dựng một số quy trình thử nghiệm phục vụ khai thác phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về điện cao áp (27/09/2011)

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng một số quy trình thử nghiệm phục vụ khai thác phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về điện cao áp. Mã số: I158. Chủ nhiệm: TSKH Trần Kỳ Phúc.

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng một số quy trình thử nghiệm phục vụ khai thác phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về điện cao áp. Mã số: I158. Chủ nhiệm: TSKH Trần Kỳ Phúc.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy