Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý độ tin cậy (Reliability management System) HTĐ Việt Nam (31/10/2011)

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý độ tin cậy (Reliability management System) HTĐ Việt Nam. Mã số: I132. Chủ nhiệm: TSKH. Trần Kỳ Phúc.

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý độ tin cậy (Reliability management System) HTĐ Việt Nam. Mã số: I132. Chủ nhiệm: TSKH. Trần Kỳ Phúc.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây