Đề tài: Nghiên cứu xây dựng các quy trình thử nghiệm thiết bị điện cao áp trong nghiên cứu khoa học, trước và trong vận hành cho Phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp (31/10/2011)

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng các quy trình thử nghiệm thiết bị điện cao áp trong nghiên cứu khoa học, trước và trong vận hành cho Phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp. Mã số: I131. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Kiên.

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng các quy trình thử nghiệm thiết bị điện cao áp trong nghiên cứu khoa học, trước và trong vận hành cho Phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp. Mã số: I131. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Kiên.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây