Đề tài: Nghiên cứu, xác định một số thông số thuỷ lực chủ yếu của đập tràn xả lũ: Hệ số lưu lượng, vận tốc và áp lực (15/11/2011)

Đề tài: Nghiên cứu, xác định một số thông số thuỷ lực chủ yếu của đập tràn xả lũ: Hệ số lưu lượng, vận tốc và áp lực. Mã số: I128. Chủ nhiệm: KS. Kiều Cẩm Thúy.

Đề tài: Nghiên cứu, xác định một số thông số thuỷ lực chủ yếu của đập tràn xả lũ: Hệ số lưu lượng, vận tốc và áp lực. Mã số: I128. Chủ nhiệm: KS. Kiều Cẩm Thúy.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây