Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng xây dựng hầm KSH cỡ lớn cho quy mô trang trại (chăn nuôi, chế biến...) để cung cấp năng lượng tại chỗ (31/10/2011)

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng xây dựng  hầm KSH cỡ lớn cho quy mô trang trại (chăn nuôi, chế biến...) để cung cấp năng lượng tại chỗ. Mã số: I136. Chủ nhiệm: KS. Đoàn Thị Thanh Hải.

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng xây dựng  hầm KSH cỡ lớn cho quy mô trang trại (chăn nuôi, chế biến...) để cung cấp năng lượng tại chỗ. Mã số: I136. Chủ nhiệm: KS. Đoàn Thị Thanh Hải.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây