Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích dòng phân cực và khử cực để xác định hàm lượng độ ẩm trong cách điện rắn của máy biến áp lực (15/11/2011)

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích dòng phân cực và khử  cực để xác định hàm lượng độ ẩm trong cách điện rắn của máy biến áp  lực. Mã số: I126. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Kiên.

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích dòng phân cực và khử  cực để xác định hàm lượng độ ẩm trong cách điện rắn của máy biến áp  lực. Mã số: I126. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Kiên.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây