Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mô hình sử dụng NL mặt trời nhằm thay thế một phần NL trên địa bàn tỉnh Hà Giang (14/09/2011)

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mô hình sử dụng NL mặt trời nhằm thay thế một phần NL trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Mã số: I115. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Văn An.

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mô hình sử dụng NL mặt trời nhằm thay thế một phần NL trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Mã số: I115. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Văn An.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây