Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khí sinh học phục vụ chế biến chè xanh ở quy mô gia đình (27/09/2011)

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khí sinh học phục vụ chế biến chè xanh ở quy mô gia đình. Mã số: I155.Chủ nhiệm: ThS. Hồ Thị Lan Hương.

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khí sinh học phục vụ chế biến chè xanh ở quy mô gia đình. Mã số: I155.Chủ nhiệm: ThS. Hồ Thị Lan Hương.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây