Đề tài: Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá hiện trạng ứng dụng pin mặt trời tại Việt Nam từ 1994 - 2006 và đề suất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng (31/10/2011)

Đề tài: Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá hiện trạng ứng dụng pin mặt trời tại Việt Nam từ 1994 - 2006 và đề  suất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng. Mã số: I137. Chủ nhiệm: KS. Vũ Thị Giáng.

Đề tài: Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá hiện trạng ứng dụng pin mặt trời tại Việt Nam từ 1994 - 2006 và đề  suất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng. Mã số: I137. Chủ nhiệm: KS. Vũ Thị Giáng.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy