Đề tài: Nghiên cứu tính toán xác định khung giá điện của các loại hình công nghệ phát điện truyền thống ở Việt Nam trong thị trường phát điện cạnh tranh (18/10/2011)

Đề tài: Nghiên cứu tính toán xác định khung giá điện của các loại hình công nghệ phát điện truyền thống ở Việt Nam trong thị trường phát điện cạnh tranh. Mã số: I143. Chủ nhiệm: ThS. Tiết Minh Tuyết.

Đề tài: Nghiên cứu tính toán xác định khung giá điện của các loại hình công nghệ phát điện truyền thống ở Việt Nam trong thị trường phát điện cạnh tranh. Mã số: I143. Chủ nhiệm: ThS. Tiết Minh Tuyết.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy