Đề tài: Nghiên cứu tính toán mức hỗ trợ giá trong chiến lược phát triển các nguồn điện NLTT độc lập ở Việt Nam (31/10/2011)

Đề tài: Nghiên cứu tính toán mức hỗ trợ giá trong chiến lược phát triển các nguồn điện NLTT độc lập ở Việt Nam. Mã số: I130. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Minh Bảo.

Đề tài: Nghiên cứu tính toán mức hỗ trợ giá trong chiến lược phát triển các nguồn điện NLTT độc lập ở Việt Nam. Mã số: I130. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Minh Bảo.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây