Đề tài: Nghiên cứu tính toán khả năng tháo của công trình xã lũ kết hợp (xả mặt và xả sâu) (31/10/2011)

Đề tài: Nghiên cứu tính toán khả năng tháo của công trình xã lũ kết hợp (xả mặt và xả sâu). Mã số: I129. Chủ nhiệm: KS. Bùi Tiến Dũng.

Đề tài: Nghiên cứu tính toán khả năng tháo của công trình xã lũ kết hợp (xả mặt và xả sâu). Mã số: I129. Chủ nhiệm: KS. Bùi Tiến Dũng.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Green Energy

  • Clean Energy