Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt các trạm Pin mặt trời nối lưới điện tại trụ sở Bộ Công nghiệp và Viện Năng lượng (31/10/2011)

Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế,  lắp đặt các trạm Pin mặt trời nối lưới điện tại trụ sở Bộ Công nghiệp và Viện Năng lượng. Mã số: H107. Chủ nhiệm: TS. Phạm Khánh Toàn.

Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế,  lắp đặt các trạm Pin mặt trời nối lưới điện tại trụ sở Bộ Công nghiệp và Viện Năng lượng. Mã số: H107. Chủ nhiệm: TS. Phạm Khánh Toàn.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy