Đề tài: Nghiên cứu sử dụng than cám chất lương thấp trộn với than nhập của các nước trong khu vực cho các lò hơi nhà máy nhiệt điện Viêt Nam (31/10/2011)

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng than cám chất lương thấp trộn với than nhập của các nước trong khu vực cho các lò hơi nhà máy nhiệt điện Viêt Nam. Mã số: I135. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Tuấn Nghiêm.

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng than cám chất lương thấp trộn với than nhập của các nước trong khu vực cho các lò hơi nhà máy nhiệt điện Viêt Nam. Mã số: I135. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Tuấn Nghiêm.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy