Đề tài: Nghiên cứu quá trình xuống cấp cách điện trong máy biến áp điện lực và ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán chất lượng cách điện trong máy biến áp (18/10/2011)

Đề tài: Nghiên cứu quá trình xuống cấp cách điện trong máy biến áp điện lực và ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán chất lượng cách điện trong máy biến áp. Mã số:I147. Chủ nhiệm: KS. Lê Văn Khánh.

Đề tài: Nghiên cứu quá trình xuống cấp cách điện trong máy biến áp điện lực và ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán chất lượng cách điện trong máy biến áp. Mã số:I147. Chủ nhiệm: KS. Lê Văn Khánh.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây