Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn đầu tư - độ tin cậy, đề xuất các giả pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp (18/10/2011)

Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn đầu tư - độ tin cậy, đề xuất các giả pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp.  Mã số: I142. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Hạnh.

Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn đầu tư - độ tin cậy, đề xuất các giả pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp.  Mã số: I142. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Hạnh.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Green Energy

  • Clean Energy