Đề tài: Nghiên cứu mô hình thuỷ lực xói lở nền đá hạ lưu công trình tràn dưới tác dụng của dòng phun (14/09/2011)

Đề tài: Nghiên cứu  mô hình thuỷ lực xói lở nền đá hạ lưu công trình tràn dưới tác dụng của dòng phun. Mã số: I107. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Danh Oanh.

Đề tài: Nghiên cứu  mô hình thuỷ lực xói lở nền đá hạ lưu công trình tràn dưới tác dụng của dòng phun. Mã số: I107. Chủ nhiệm:TS.  Nguyễn Danh Oanh.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây