Đề tài: Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp và đề xuất mô hình sản xuất, sử dụng năng lượng (điện & nhiệt) tại chỗ cho các buôn/làng/bản cô lập với lưới điện quốc gia (31/10/2011)

Đề tài: Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp và đề xuất mô hình sản xuất, sử dụng năng lượng (điện & nhiệt) tại chỗ cho các buôn/làng/bản cô lập với lưới điện quốc gia. Mã số: I141. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Đức Cường.

Đề tài: Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp và đề xuất mô hình sản xuất, sử dụng năng lượng (điện & nhiệt) tại chỗ cho các buôn/làng/bản cô lập với lưới điện quốc gia. Mã số: I141. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Đức Cường.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy