Đề tài: Nghiên cứu hiệu quả nâng cao giới hạn truyền tin theo điều kiện ổn định tĩnh của HTĐ 500kV Việt Nam bằng các thiết bị làm linh hoạt hệ thống tĩnh điện xoay chiều (FACTS) (14/09/2011)

Đề tài: Nghiên cứu hiệu quả nâng cao giới hạn truyền tin theo điều kiện ổn định tĩnh của HTĐ 500kV Việt Nam bằng các thiết bị làm linh hoạt hệ thống tĩnh điện xoay chiều (FACTS). Mã số: I109. Chủ nhiệm: ThS. Trần Mạnh Hùng.

Đề tài: Nghiên cứu hiệu quả nâng cao giới hạn truyền tin theo điều kiện ổn định tĩnh của HTĐ 500kV Việt Nam bằng các thiết bị làm linh hoạt hệ thống tĩnh điện xoay chiều (FACTS). Mã số: I109. Chủ nhiệm: ThS. Trần Mạnh Hùng.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây