Đề tài: Nghiên cứu, điều tra - khảo sát đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành Công nghiệp lựa chọn (27/09/2011)

Đề tài: Nghiên cứu, điều tra - khảo sát đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành Công nghiệp lựa chọn. Mã số: I162. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Đức Cường.

Đề tài: Nghiên cứu, điều tra - khảo sát đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành Công nghiệp lựa chọn. Mã số: I162. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Đức Cường.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây