Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tình trạng phát thải khí có hại từ các lò hơi và lò gia nhiệt trong một số ngành công nghiệp Việt Nam (14/09/2011)

Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tình trạng phát thải khí có hại từ các lò hơi và lò gia nhiệt trong một số ngành công nghiệp Việt Nam. Mã số: I111. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Kim Chúc.

Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tình trạng phát thải khí có hại từ các lò hơi và lò gia nhiệt trong một số ngành công nghiệp Việt Nam. Mã số: I111. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Kim Chúc.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây