Đề tài: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hố xói sau tràn vận hành đến ổn định đập bê tông trọng lực (20/09/2011)

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hố xói sau tràn vận hành đến ổn định đập bê tông trọng lực. Mã số: I170. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Danh Oanh.

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hố xói sau tràn vận hành đến ổn định đập bê tông trọng lực. Mã số: I170. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Danh Oanh.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây