Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng cơ chế vỡ đập tới hệ số lưu lượng của tràn sự cố kiểu đập tự vỡ (15/11/2011)

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng cơ chế vỡ đập tới hệ số lưu lượng của tràn sự cố kiểu đập tự vỡ. Mã số: I120. Chủ nhiệm: KS. Trần Vũ.

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng cơ chế vỡ đập tới hệ số lưu lượng của tràn sự cố kiểu đập tự vỡ. Mã số: I120. Chủ nhiệm: KS. Trần Vũ.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây