Đề tài: Nghiên cứu Xây dựng nguyên tắc lựa chọn cách điện đường dây trên không (ĐDK) cho các vùng nhiễm bẩn công nghiệp. (14/09/2011)

Đề tài: Nghiên cứu Xây dựng nguyên tắc lựa chọn cách điện đường dây trên không (ĐDK) cho các vùng nhiễm bẩn công nghiệp.(Giai đoạn 2). Mã số: I106. Chủ nhiệm: KS. Trần Văn Áp.

Đề tài: Nghiên cứu Xây dựng nguyên tắc lựa chọn cách điện đường dây trên không (ĐDK) cho các vùng nhiễm bẩn công nghiệp.(Giai đoạn 2). Mã số: I106. Chủ nhiệm: KS. Trần Văn Áp.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây