Đề tài: Một số nội dung của ĐT cấp NN " NC đánh giá thực trạng phân bố Điện từ trường của các đường dây cao thế từ 220kV trở lên và các trạm phát sóng tần số Radio từ 100kHz đến 1 Ghz và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe cộng đồng" (18/10/2011)

Đề tài: Một số nội dung của ĐT cấp NN " NC đánh giá thực trạng phân bố Điện từ trường của các đường dây cao thế từ 220kV trở lên và các trạm phát sóng tần số Radio từ 100kHz đến 1 Ghz và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe cộng đồng". Mã số: I153. Chủ nhiệm: ThS. Vũ Thanh Hải.

Đề tài: Một số nội dung của ĐT cấp NN " NC đánh giá thực trạng phân bố Điện từ trường của các đường dây cao thế từ 220kV trở lên và các trạm phát sóng tần số Radio từ 100kHz đến 1 Ghz và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe cộng đồng". Mã số: I153. Chủ nhiệm: ThS. Vũ Thanh Hải.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây