Đề tài: Khảo sát thực trạng tiêu thụ và quản lý năng lượng các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (27/09/2011)

Đề tài: Khảo sát thực trạng tiêu thụ và quản lý năng lượng các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Mã số: I164. Chủ nhiệm: ThS. Trần Mạnh Hùng.

Đề tài: Khảo sát thực trạng tiêu thụ và quản lý năng lượng các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Mã số: I164. Chủ nhiệm: ThS. Trần Mạnh Hùng.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy