Đề tài: Khảo sát, đánh giá và xây dựng phần mềm quản lý các dự án đã và đang triển khai về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (27/09/2011)

Đề tài: Khảo sát, đánh giá và xây dựng phần mềm quản lý các dự án đã và đang triển khai về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mã số: I159. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng.

Đề tài: Khảo sát, đánh giá và xây dựng phần mềm quản lý các dự án đã và đang triển khai về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mã số: I159. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây