Đề tài: Đánh giá tính khả thi và phương pháp luận của các hệ thống hỗn hợp năng lượng tái tạo gió và mặt trời cho các đảo và vùng nông thôn Việt Nam (31/10/2011)

Đề tài: Đánh giá tính khả thi và phương pháp luận của các hệ thống hỗn hợp năng lượng tái tạo gió và mặt trời cho các đảo và vùng nông thôn Việt Nam. Mã số: H112. Chủ nhiệm: TS. Phạm Khánh Toàn.

Đề tài: Đánh giá tính khả thi và phương pháp luận của các hệ thống hỗn hợp năng lượng tái tạo gió và mặt trời cho các đảo và vùng nông thôn Việt Nam. Mã số: H112. Chủ nhiệm: TS. Phạm Khánh Toàn.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây