Đề tài: Đánh giá, nghiên cứu ảnh hưưởng của ngành điện đối với phát triển kinh tế ở Việt nam (31/10/2011)

Đề tài: Đánh giá, nghiên cứu ảnh hưưởng của ngành điện đối với phát triển kinh tế ở Việt nam. Mã số: I138. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Khánh.

Đề tài: Đánh giá, nghiên cứu ảnh hưưởng của ngành điện đối với phát triển kinh tế ở Việt nam. Mã số: I138. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Khánh.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy