Đề tài: Đánh giá hiệu quả và tiềm năng TKNL từ các đề án đã triển khai của chương trình MTQG về sử dụng NLTK và HQ (27/09/2011)

Đề tài: Đánh giá hiệu quả và tiềm năng TKNL từ các đề án đã triển khai của chương trình MTQG về sử dụng NLTK và HQ. Mã số: I165. Chủ nhiệm: ThS. Trần Mạnh Hùng.

Đề tài: Đánh giá hiệu quả và tiềm năng TKNL từ các đề án đã triển khai của chương trình MTQG về sử dụng NLTK và HQ. Mã số: I165. Chủ nhiệm: ThS. Trần Mạnh Hùng.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây