Đại hội Đảng bộ Viện Năng lượng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công rực rỡ, đồng chí Trần Kỳ Phúc, Viện trưởng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy với sự tín nhiệm tuyệt đối (04/06/2020)

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Viện Năng lượng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 -2025.


Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Kỳ Phúc, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Viện trưởng Viện Năng lượng khẳng định Đại hội Đảng bộ Viện Năng lượng nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III và đặc biệt trong bối cảnh nước ta đã và đang làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Năng lượng.

                             TSKH. Trần Kỳ Phúc, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Viện trưởng Viện Năng lượng
Dưới ánh sáng Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong nhiều tháng qua, mặc dù chịu ảnh hướng lớn của đại dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện đã nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhằm kết thúc thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Viện; đồng thời hướng về Đại hội XI Đảng bộ Viện với niềm tin sâu sắc và lòng tự hào phấn khởi. Do vậy, thành công của Đại hội lần này sẽ có tác động to lớn đến việc hoạch định chiến lược phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Viện trí tuệ, sáng tạo, có tầm nhìn, có trách nhiệm và giàu kinh nghiệm; phát triển bền vững, đưa Viện Năng lượng thành một đơn vị vững mạnh, là đơn vị nghiên cứu hàng đầu của cả nước về năng lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Bộ Công Thương giao, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển ngành năng lượng, điện lực; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước.

                        Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Viện Năng lượng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và Bộ Công Thương. Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển năng lượng và điện lực quốc gia, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương ban hành nhiều chính sách quan trọng cho phát triển ngành như Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2016-2025 định hướng 2035; đóng góp quan trọng vào việc ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đồng chí đảng viên của Viện Năng lượng thực hiện tốt việc xây dựng Đảng bộ thực sự đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo Viện thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 mà nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là Viện cần tập trung cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 có xét đến 2045 (Quy hoạch điện VIII); nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Chú trọng giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

                 Đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 09 đồng chí và bỏ phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy trong số các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu ra 09 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025

                           Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 
Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng Đảng bộ gắn với việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh trong nhiệm  kỳ tới; Tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đảng theo các Nghị quyết TW4 (khoá XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, Kết luận của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng uỷ Bộ Công Thương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Năng lượng; Lãnh đạo và tổ chức thực hiện “Chiến lược phát triển Viện Năng lượng đến 2025, tầm nhìn đến năm 2050”; tiếp tục đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ để phát triển Viện Năng lượng trở thành một trong những Viện nghiên cứu năng lượng hàng đầu của khu vực.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu đồng chí Trần Kỳ Phúc, Viện trưởng giữ chức Bí thư Đảng ủy Viện Năng lượng nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tín nhiệm tuyệt đối, 100% số phiếu
 đồng ý.
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội

                   Đồng chí Nguyễn Thế Thắng, Trưởng phòng Phát triển hệ thống điện trình bày tham luận tại Đại hội
 Đồng chí Trần  Đức Việt, Giám đốc Trung tâm tư vấn Năng lượng và chuyển giao công nghệ trình bày tham luận tại Đại hội
    Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm tư vấn Nhiệt điện và điện hạt nhân trình bày tham luận tại Đại hội
    Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kinh tế dự báo và quản lý nhu cầu năng lượng trình bày tham luận tại Đại hội
                             Đồng chí Trần Vũ, Giám đốc Trung tâm Thủy điện trình bày tham luận tại Đại hội

                                                                                                       Ban biên tập.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây