Cơ sở pháp lý (19/01/2010)

 Năng lược tổ chức hoạt động xây dựng của Viện: http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/

    Viện Năng lượng được thành lập ngày 1-1-1989 theo quyết định số 1379NL/TCCB- LĐ ngày 5-12-1988 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công Thương), trên cơ sở hợp nhất hai Viện là Viện Năng lượng & Điện khí hoá và Viện nghiên cứu KHKT điện.
   Viện đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo các văn bản:
    - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 224 ngày 2/2/1994 (cấp lần 1); số A-041 ngày 3-1- 2003 (cấp lần 2) và số A-041 ngày 24/6/2008 (cấp lần 3) của Bộ Khoa học và Công nghệ. 


     - Giấy phép hoạt động Điện lực số 1345/GP-BCN ngày 23/1/2003 (cấp lần 1); số 3348/GP-BCN ngày 15/12/2004 (cấp lần 2), số 1679/GP-BCN ngày 15 tháng 5 năm 2007 (cấp lần 3), số 67/GP-ĐTĐL ngày 15 tháng 11 năm 2012 (cấp lần 4) và giấy phép đang có hiệu lực số 32/GP-BCN ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Bộ Công Thương    - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Tổ chức Khoa học và Công nghệ số: Đăng ký lần đầu số 0109000010 ngày 6 tháng 8 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 15 tháng 09 năm 2011 số của Sở KH & ĐT  Thành phố Hà Nội. 
     

  - Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001: 2008 do Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt nam cấp (Quacert).

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
 • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

 • Năng lượng xanh

 • Năng lượng tái tạo

 • Trạm và đường dây