Các đề án Thủy điện và Năng lượng tái tạo (09/07/2014)

Các đề án Thủy điện và Năng lượng tái tạo (10 năm gần đây)

1. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Hà Giang từ 100kW - 50.000 KW (đợt 1)
2. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Gia Lai từ 100kW - 30.000 KW (đợt 1)
3. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh KonTum từ 100kW - 30.000 KW (đợt 1)
4. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Đăk Lăk từ 100kW - 30.000 KW
5. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Đak Nông từ 100kW - 30.000 KW
6. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Sơn La từ 100kW - 30.000 KW
7. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Gia Lai từ 100kW - 30.000 KW (đợt 2)
8. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh KonTum từ 100kW - 30.000 KW (đợt 2)
9. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn từ 100kW - 30.000 KW
10. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Cao Bằng từ 100kW - 30.000 KW
11. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Nghệ An từ 100kW - 30.000 KW
12. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Hà Giang từ 100kW - 50.000 KW (đợt 2)
13. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Điện Biên từ 100kW - 30.000 KW
14. Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Bình từ 100kW - 30.000 KW
15. Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam  
16. Chiến lược, quy hoạch tổng thể các nguồn năng lượng tái tạo ở Việt Nam giai đoạn 2015, tầm nhìn đến 2025
17. Quy hoạch tiềm năng sử dụng năng lượng gió tại các tỉnh miền bắc và tỉnh Lạng Sơn
18. Xây dựng định mức quy hoạch phát triển điện gió Quốc gia và tỉnh
19. Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo trung du bác bộ đến năm 2030 xét đến 2030
20. Đánh giá ảnh hưởng nối lưới điện của Nhà máy điện gió
21. Các dự án phát điện từ sinh khối nối lưới
22. Các dự án phát điện từ khí sinh học nối lưới
23. Xây dựng định mức quy hoạch phát triển điện gió Quốc gia và tỉnh
24. Phối hợp cungc ấp dịch vụ tư vấn thuộc dự án Hệ thống phát điện sử dụng nhiệt thừa khí thải
25. Thẩm tra BVTC-TDT dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình
26. Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hoá giai đến năm 2020, định hướng đến 2025
27. Điều tra, thu thập và cung cấp số liệu điện khí hoá nông thôn ở Việt Nam
28. Các dự án phát điện từ chất thải nối lưới
29. Hỗ trợ phát triển điện mặt trời cho Việt Nam – Tây Ban Nha tài trợ và thực hiện

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây