Các công trình tư vấn về môi trường (09/07/2014)

1. Lập báo cáo đánh giá môi trường Chiến lược của dự án Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030  (QHĐ VII)
2. Đánh giá tổng thể ảnh hưởng đến môi trường từ các hoạt động của các nhà máy thủy điện khu vực Miền Trung- Tây Nguyên, đề xuất giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường.
3. Lập BCĐT dự án NMNĐ Quảng Trị
4. Thẩm định Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của DAĐT và TKCS NMĐ Vĩnh Tân 4
5. Thẩm định Báo cáo ĐTM của DAĐT NMNĐ Formosa Đồng Nai
6. Thẩm định Báo cáo ĐTM của DAĐT NMNĐ Long Sơn
7. Thẩm định Báo cáo ĐTM của DAĐT và TKCS NMĐ Sông Hậu 2
8. Lập báo cáo lựa chọn địa điểm và đề xuất đầu tư dự án NMNĐ Kim Sơn Ninh Bình
9. Nghiên cứu phương pháp luận BOCM cho NMNĐ than hiệu suất cao ở Việt Nam.
10. Nghiên cứu khoa học: Xây dựng các biện pháp kiểm soát khí nhà kính trong lĩnh vực nhiệt điện đốt than (NĐĐT) và đề xuất lộ trình áp dụng các biện pháp kiểm soát.
11. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án NMĐHN Ninh Thuận 2.
12. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hạng mục cảng của dự án NMĐHN Ninh Thuận 1.
13. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Bãi chứa xỉ NMNĐ Vũng Áng 1.
14. Thiết kế thi công Bãi chứa xỉ NMNĐ Vũng Áng 1
15. Khảo sát, đánh giá tác động môi trường môi trường và địa điểm phục vụ giai đoạn tiền khả thi của nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam.
16. Lập báo cáo lựa chọn địa điểm và đề xuất đầu tư dự án NMNĐ Cẩm Phả 3
17. Tham gia dự án Quan trắc Độc lập đối với việc thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP), Kế hoạch tái định cư (RP) và Kế hoạch về dân tộc thiểu số (EP) của các dự án phát triển trong khuôn khổ chương trình phát triển Năng lượng mới và tái tạo (REDP)
18. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mới cho dự án nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1
19. Lập báo cáo Đánh giá môi trường Chiến lược của dự án Quy hoạch địa điểm kho LNG trên phạm vi cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
20. Lập báo cáo Đánh giá môi trường Chiến lược của đề án Điều chỉnh Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 (QHĐ VII)
21. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án trạm biến áp 220 kV và 500kV Tây Hà Nội
22. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mới cho dự án đường dây 500kV Thường Tín - Tây Hà Nội

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây