Các công trình tư vấn nhiệt điện và điện hạt nhân (09/07/2014)

Các công trình tư vấn nhiệt điện và điện hạt nhân (10 năm gần đây)

1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam (Đã đổi thành lập BCĐT dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1)(Chính Phủ đã phê duyệt)
2. Tư vấn giám sát dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1
3. Tư vấn giám sát dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2
4. Thẩm định DAĐT và TKCS NMĐ Mông Dương
5. Lập Dự án đầu tư¬ DA NMNĐ Vân Phong
6. Quy hoạch Phát triển Điện Hạt nhân ở VN đến 2030
7. Hiệu chỉnh TMĐT DA Hải Phòng 1
8. Lập BCĐT dự án NMĐHN Ninh Thuận 2
9. Quy hoạch địa điểm các nhà máy ĐHN ở VN
10. Lập DADT nhà máy NĐ Nam Định
11. Quy hoạch Trung Tâm Nhiệt Điện Hải Hà
12. Lập DAĐT NMĐ Quảng Trạch 1, CS 2x600MW
13. Lập TKKT – TDT, HSYC gói thầu EPC nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1
14. Cung cấp thông tin số liệu địa điểm xây dựng nhà máy nhiệt điện thông số siêu tới hạn
15. Dịch vụ tư vấn quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1
16. Lập BC đề xuất đầu tư NMNĐ Quảng Trị
17. Báo cáo bổ sung về các vấn đề tổng thể dự án nhà máy nhiệt điện FORMUSA Hà Tĩnh
18. Lập BC lựa chọn vị trí bãi xỉ mới của DA NMNĐ Vũng Áng 1
19. Lập BCĐT dự án NMNĐ Dung Quất
20. Lập dự án đầu tư Đào tạo nguồn nhân lực cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1
21. Hỗ trợ triển khai một số công việc thuộc HĐ PC dự án NMNĐ Quảng Trạch 1
22. Lập DT thi công XD hạng mục FGD-NMNĐ Vũng Áng 1
23. Cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án đầu tư - dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1
24. Lập DT thi công cho các hạng mục XD CT NMNĐ Vũng Áng 1 thuộc phạm vi thi công của TCT CP Sông Hồng
25. Các BC chuyên ngành phục vụ BCNCKT NMĐHN NT2
26. Lập TDT, TMĐT hiệu chỉnh NMNĐ Vũng áng 1
27. Dịch vụ Tư vấn phụ khảo sát thực hiện hồ sơ phê duyệt địa điểm và ĐTM- DA NMĐHN Ninh Thuận 1
28. Thẩm tra BCĐT Tổ máy 3 NMĐ Formosa Đồng Nai
29. TV lập BCĐT và DA ĐT nhà máy điện Long Sơn
30. Đánh giá sự cần thiết đầu tưNhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2
31. Lập BC lựa chọn địa điểm mới NMNĐ Cảm Phả 3
32. Lập báo cáo sự cần thiết và ảnh hưởng tới vận hành hệ thống điện của nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
33. Lập Báo cáo Đề xuất đầu tư DA NMNĐ Kim Sơn
34. Lập BC Đề xuất đầu tư NMNĐ Long Phú 2 (2x600MW)
35. Các BC chuyên ngành phục vụ BCNCKT NMĐHN NT2
36. Lập hồ sơ điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2
37. DVTV Lập BC đề xuất đầu tư NMNĐ Vũng Áng 3-1
38. Nghiên cứu NMNĐ than siêu tới hạn đốt than antraxit của Việt Nam trộn với than nhập khẩu
39. Thẩm tra DA ĐT nhà máy điện Fomusa – Hà Tĩnh
40. Thẩm tra DA ĐT nhà máy điện Sông Hậu

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Green Energy

  • Clean Energy