Báo cáo khoa học: Một số vấn đề về cửa ra của nhà máy thủy điện (15/04/2015)

ThS. Phạm Ngọc Rư
Trung tâm Thuỷ điện, Viện Năng lượng, email: phamngocru@gmail.com
Để cho việc thiết kế, xây dựng, quản lý và vận hành các nhà máy thuỷ điện (NMTĐ) ngày càng hoàn thiện, an toàn và mang lại hiệu cao; trong quá trình hoạt động thực tế về lĩnh vực thuỷ điện, Báo cáo đã tổng hợp, phân tích một số vấn đề tồn tại về cửa ra của một số nhà máy thuỷ điện ở Việt Nam.

TÓM TẮT
Để cho việc thiết kế, xây dựng, quản lý và vận hành các nhà máy thuỷ điện (NMTĐ) ngày càng hoàn thiện, an toàn và mang lại hiệu cao; trong quá trình hoạt động thực tế về lĩnh vực thuỷ điện, Báo cáo đã tổng hợp, phân tích một số vấn đề tồn tại về cửa ra của một số nhà máy thuỷ điện ở Việt Nam. Trong bài viết, tác giả cũng phân tích nguyên nhân của từng vấn đề tồn tại và sơ bộ đưa ra các giải pháp thiết kế cũng như các giải pháp khắc phục, ngăn ngừa và hạn chế tác hại. Vấn đề cửa ra của nhà máy thuỷ điện cần thiết phải có những nghiên cứu chuyên sâu hơn nhằm định hướng cho thiết kế, tránh hiện tượng sửa chữa khắc phục vừa tốn kém vừa khó thực hiện.
Từ khoá: thuỷ điện, cửa ra nhà máy, bồi lấp cửa ra, kẹt khe van, sóng trước cửa ra, góc tiếp tối ưu
Một số hình ảnh cửa ra của một số nhà máy thuỷ điện.
 
Hình 1: Cửa ra NMTĐ Hoà Bình
Hình 2: NMTĐ Huội Quảng, bồi lắng cửa ra nhà máy (TNMHTL)
Hình 3: NMTĐ Huội Quảng, kết cấu cửa ra không bồi (TNMHTL)
Xem bài viết đầy đủ
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây