Vietnam - Issues in LNG and natural gas pricing (16/09/2013)

Vietnam - Issues in LNG and natural gas pricing

   Starting year: 2013
   Client/Sponsor: ECA (funded by WB)
   Brief description: In this project funded by the World Bank, IE acts as the subcontractor to Economic Consulting Associates (ECA) to provide certain consulting services for the study of issues in LNG and natural gas pricing in Vietnam  
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây