Giới thiệu

Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ

Giám đốc TT:  KS. Trần Đức Việt 
ĐT: 04 22117632 / 0903407659
Email: viettd@ievn.com.vn viettd_ie@fpt.vn
Phó Giám đốc TT: ThS. Phùng Văn Cường 
ĐT: 04 22117630 / 0983297489
Email: cuongpv@ievn.com.vn
Phó Giám đốc TT: KS. Ngô Đình Phong
ĐT: 04 38529304 /0913096103
Email: phongngodinh@yahoo.com
Phó Giám đốc TT: ThS. Phạm Vũ Long 
ĐT: 04 22117631/ 0904391232
Email: longpv19@yahoo.com

Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây